© Nils Petter Dale

© Nils Petter Dale

Ledige stillingar

Myrkdalen Fjellandsby er ein destinasjon i stor utvikling. Me er difor alltid på utkikk etter god kompetanse.  

Me har for tida ingen ledige stillingar, men du må gjerne senda CV og søknad me kan nytta i framtida.

Om du ynskjer å arbeide på Myrkdalen Hotel ta kontakt med personalansvarleg Maryna Goloborodko på e-post: maryna@myrkdalenhotel.no

Om du ynskjer å arbeide i skisenteret ta kontakt med dagleg leiar John Ivar Norheim på e-post: john.ivar.norheim@myrkdalen.no

Ynskjer du å verte skiinstruktør? Ta kontakt med dagleg leiar Jill Garen på e-post: jill.garen@myrkdalen.no 

Me ser fram til å høyra frå deg.