© Nils Petter Dale

© Nils Petter Dale

Ledige stillingar

Myrkdalen Fjellandsby er ein destinasjon i stor utvikling. Me er difor alltid på utkikk etter god kompetanse.  

LEDIGE STILLINGAR

Myrkdalen Hotel  søkjer etter Pizzakokk (er) til vår familierestaurant Tunet
Kvalifikasjonar me ynskjer:
Minimum 1 års relevant praksis frå tilsvarande stilling

Ynskja eigenskapar:
Stå på humør, positiv til utfordringar og er vant med høgt arbeidstempo
Opptatt av god service, mat og drykke
Resultat- og løysningsorientert
Innovativ, kreativ og motiverande
Kunne arbeide sjølvstendig så vel som i team
Likar å stå på ski eller på brett

Me kan tilby:
Spannande og utfordrande sesongstilling
Personalbolig
Gratis heiskort i Myrkdalen Fjellheisar
Konkurransedyktige betingelsar

Ytterligare informasjon får du ved å kontakte Kjøkkensjef Gerald Landauer på tlf. 957 62 601
Søknaden sendes til e-post: kjokkensjef@myrkdalenhotel.no
Søknadsfrist: 31. august 2015

Myrkdalen Fjellheiser søkjer Assisterande Driftsleiar/mekanikar
Myrkdalen Fjellheiser er eit skianlegg i stor utvikling, med ein heiskapasitet på ca 11.000 pr.time.  Myrkdalen har sidan 2002 vokse til å verta eit av dei store skianlegga i Norge og vil kommande sesong ha 9 heisar og ein moderne maskinpark i drift. Myrkdalen Fjellheiser er ein del av konsernet Myrkdalen Fjellandsby. Kan du assosiere deg med våre kjerneverdiar folkeleg, frisk, framtidsretta og usnobbete? Då vil me gjerne høyre frå deg!

Me søkjer etter ein serviceinnstilt medarbeidar i fast stilling som skal inngå i vårt tekniske team.

Arbeidsoppgåver

 • Drift og vedlikehald av skitrekk og stolheisar, herunder planlegging av revisjonsarbeid og vedlikehald
 • Service/vedlikehald av trakkemaskiner og snøscooter
 • Drift og vedlikehald av snøkanonanlegg
 • vrige arbeidsoppgåver i anlegget etter behov
 • Opplæring av driftspersonell
 • Oppfølging av det daglege HMS arbeid, samt passa på at gjeldande lover, reglar, rutinar og instruksar vert handheva

 Krav til Assisterande Driftsleiar

 • God mekanisk, hydraulisk, teknisk og/eller elektrofagleg kompetanse
 • Tåle stressande arbeidssituasjonar
 • Relevant teknisk utdanning
 • Gode samarbeidsevner

Personlege eigenskapar

 • Ansvarsbevisst
 • Allsidig
 • Kunne jobba sjølvstendig og leia andre medarbeidarar

Søknad med CV kan sendast til john.ivar.norheim@myrkdalen.no

Kontaktpersonar:
Dagleg leiar John Ivar Norheim: +47 916 18 095
Driftsleiar Kjell Rune Agledal: +47 952 57 712

Myrkdalen Fjellheiser søkjer  også nye medarbeidarar for vintersesongen 2015/16
Det er ledige stillingar som heisførarar, kioskmedarbeidarar/billettsal, skipatrulje og trakkemaskinsjåfør. Det er ledig både helgevakter og faste stillingar i sesongen.
Send søknad til dagleg leiar John Ivar Norheim på e-post: john.ivar.norheim@myrkdalen.no

Myrkdalen Skiskule
Myrkdalen er ein av Norges mest snøsikre destinasjonar, og i eit stadig veksande marked ser me etter fleire dyktige medarbeidarar. Sidan hovudmengda av våre gjester er norsktalande er det nødvendig å snakke norsk ( evt svensk/ dansk).
Me ser etter personar som er interesserte i å utvikle seg i tråd med vår destinasjon, og som ynskjer å utvikle seg både pedagogisk og skiteknisk. Arbeidskvardagen består i undervisning, aktivitetar og tilrettelegging. Den me søker må ha gode samarbeidsevner, vere sjølvstendig og ha fokus på å ville vere ein del av eit godt arbeidsmiljø. Som fast ansatt er det et minimum å ha internasjonalt godkjend trinn 2 utdanning ( IVSI). Denne godkjenninga kan ein også ta på DNS godkjent kurs i Stubaital Østerrike i veke 46 såframt ein har trinn 1 frå før av. Send søknad og CV til jill.garen@myrkdalen.no

Myrkdalen Hotel
Me har for tida ingen ledige stillingar på Myrkdalen Hotel, for spørsmål vedrørande arbeid ta kontakt med hotelldirektør Knut Ketterman på e-post: knut.kettermann@myrkdalenhotel.no

Me ser fram til å høyra frå deg!